Ata Tohum


Ata Tohum Nedir?

Çocukluğumuzda komşu çiftçi kadınlar tarladaki en büyük domates, patlıcan, biber vs ürünü tohumluk olarak bir sonraki yılın ekimi için saklarlardı. Bir sonraki ekim döneminde bu tohumlar kullanılırdı. Saklanan bu tohumlar Ata tohumlardı. Binlerce yıl Anadolu da sebze ekimi bu şekilde yapıldı.

Yeni tohumculuk kanunu tasarısı 2006 yılında TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece binlerce yıldır ektiğimiz ürünlerini yediğimiz sakladığımız yerel tohumların artık ticaretini yapmamız yasaklandı. Tohumların kamu için üretimi sertifikalandırılması, ticaret ve denetimi, uluslararası dev tarım şirketlerine bırakıldı. Hibrit ve GDOlu tohum patentini almış olan şirketler bu işleri yapacaklar.

Modern tarım yöntemlerinin yol açtığı etkiler yüzünden zaten yeteri kadar azalmış olan, tür çeşitliliği hibrit ve GDOlu tohumların tehdidi altına girdi. Arılar kuşlar böcekler ve rüzgar gibi tozlaşmayı sağlayan etkenler, hibrit ve GDOlu polenleri alıp, komşu tarlalara taşıyabilmekte, komşu tarlaya bulaşan genler, oradaki üründe de genetik değişikliğe neden olmaktadır. Hibrit ve GDOlu tohumların çoğu kısır yani döl verme özelliği yeteneği taşımamaktadırlar. Böylece milyonlarca yılda oluşan ata tohumlarımız 5-10 yıllık bir sürede yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Yerel çiftçiler ancak takas yoluyla ata tohumlarını birbirlerine verebilmektedir.

Bugünkü tarım politikaları endüstriyel tarımı desteklemekte geleneksel tarımı girdi maliyetleri yüksek tarıma dönüştürerek küçük çiftçiyi yok etmek ,topraklarınıbüyük toprak ağalarına satma zorunda bırakmak yolunu izlemektedir.